Historia

Istanbul har varit ett centrum för många olika civilisationer vilket gör Istanbul till en av världens mest intressanta platser. Här följer därför en kort historik.

Bysans

Den tidigaste kända bosättning på platsen för dagens Istanbul var byn Semistra som grundades 1000 år f.kr. 300 år senare grundade grekiska fiskare byn Chalcedon på den asiatiska delen av Bosporen. På den Europeiska sidan av Bosporen grundade grekerna den legendariska staden Bysans (Byzantium) runt år 660 f.kr. Bysans blomstrade snart på grund av sitt strategiska läge vid Bosporen som var en viktig farled för handelsfartyg. Stadsborna levde av handel, fiske och av tull- och kajavgifter som de förbipasserande fartygen var tvungna att betala.

Bysantiska riket

Bysans ockuperades tillfälligt perser i början av 500-talet f.kr, men lydde snart under Atens överhöghet. Med tiden kom Bysans införlivas i det romerska riket. År 330 e.kr blev staden det Bysantinska rikets (även kallad det Östromerska riket) huvudstad. Staden döptes om till Konstantinopel och i slutet av 300-talet blev Konstantinopel en av världens största, rikaste och mäktigaste städer. Konstantinopel blev också den grekortodoxa kyrkans religiösa knytpunkt.

På 1200-talet drabbades Konstantinopel av det fjärde korståget som sargade staden och den romerskkatolska kristendomen blev den nya stadsreligionen. Men det Bysantinska rikets glansdagar hade börjat dala redan på 900-talet och på 1200-talet hade invånarantalet i Konstantinopel sjunkit från 500 000 till 40 000.

Osmanska riket

År 1453 intog de osmanska turkarna Konstantinopel och staden blev det Osmanska rikets huvudstad. Staden som hade varit en kristen stad blev snart präglad av muslimsk kultur och religion. En omfattande uppbyggnad av moskéer satte fart.

I folkmun kallades Konstantinopel nu för Istanbul, men i officiella sammanhang skulle staden heta Konstantinopel ända fram till 1923. Under det Osmanska riket började staden blomstra igen och invånarantalet steg.

Moderna Turkiet

29 oktober 1923 är ett viktigt datum för alla turkar. Det var då den turkiska republiken bildades av Kemal Atatürk. Istanbul förlorade sin huvudstadsstatus och Ankara blev Turkiets huvudstad. Från och med nu skulle Istanbul heta Istanbul även i officiella sammanhang.

Istanbul är idag Turkiets största stad med runt 14 miljoner invånare och befolkningen ökar ständigt.

Booking.com